DOŁĄCZ DO NAS PDF Drukuj Email

Jesteśmy otwarci na każdą formę współdziałania dla dobra ludzi z naszej wsi. Witamy każdy rozsądny pomysł i każdą dawkę inicjatywy i pozytywnej energii. Chętnie podejmujemy współpracę zarówno z osobami prywatnymi jak też z innymi organizacjami.

Jeśli zgadzasz się z naszymi celami i sposobami działania opisanymi w statucie, spełniasz warunki w nim zawarte i chcesz działać w naszym stowarzyszeniu, możesz wybrać pomiędzy dwoma rodzajami członkostwa - zwykłym oraz wspierającym. Jeśli z jakichś powodów nie chcesz lub nie możesz zostać członkiem stowarzyszenia, możesz wspomóc nas finansowo lub pomóc przy pisaniu i realizacji projektów. Nr konta i reszta potrzebnych informacji znajdziesz w zakładce KONTAKT. Jednak tylko miano członka upoważnia cię do reprezentowania naszego stowarzyszenia, oraz tylko, jako członek masz wpływ na program naszych działań.

Członkostwo - będąc oficjalnym członkiem stowarzyszenia masz największy wpływ na kształt naszych działań i szansę realizacji własnych pomysłów. Możesz reprezentować stowarzyszenie i występować w jego imieniu. Istnieją dwie formy członkostwa w Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Brzóza Królewska. Każda z nich niesie za sobą określone obowiązki i przywileje. Są one szczegółowo opisane w naszym statucie w rozdziale 3 Członkowie Stowarzyszenia. Od każdego członka stowarzyszenia oczekujemy aktywności i inicjatywy.

Członkostwo zwyczajne - posiadasz pełne prawa w stowarzyszeniu, włącznie z biernym i czynnym prawem wyborczym, tzn. możliwością wybierania i kandydowania do jego władz. Do obowiązków członków zwyczajnych należy czynny udział w realizacji celów Stowarzyszenia, oraz reprezentowanie stowarzyszenia i jego działalności na zewnątrz.

Członkostwo wspierające - masz wszystkie prawa i przywileje w stowarzyszeniu, oprócz czynnego i biernego prawa wyborczego. Możesz występować w naszym imieniu i reprezentować stowarzyszenie.

Jak zostać członkiem Stowarzyszenia? Jeśli jesteś zdecydowany(a), aby przystąpić do napisz kilka słów o sobie: jakie działania już przeprowadziłeś(aś), czy masz jakieś doświadczenie w pisaniu realizacji projektów, jakie są twoje zainteresowania, jakie umiejętności mógłbyś/mogłabyś realizować w Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Brzóza Królewska. Później pozostaną jeszcze tylko drobne formalności: wypełnienie deklaracji, na podstawie, której Zarząd podejmie decyzję o przyjęciu Cię w poczet członków oraz wpłata składki ustanowi Cię członkiem naszego stowarzyszenia. Od tej pory możesz zacząć działać w Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Brzóza Królewska.

 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA (do pobrania)