Zostań Sponsorem PDF Drukuj Email

Zachęcamy, zarówno osoby fizyczne, jak i prawne do wspierania działalności statutowej naszej organizacji, poprzez dokonanie wpłaty na nasze konto bankowe. Każda, nawet najmniejsza wpłata, jest dla nas bardzo ważna i potrzebna. O kwotę darowizny przekazanej na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Brzóza Królewska można pomniejszyć podatek dochodowy.

Osoby prawne:

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego od roku 2004 limit darowizn przekazywanych przez osoby prawne ograniczają do 10% dochodu, dotyczy wsparcia celów zawierających się w sferze zadań publicznych, wymienionych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Art. 4). Darowizny można przekazywać organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom) o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, które działają w strefie zadań publicznych. Nasze cele statutowe oraz forma prawna są zgodne z wymaganiami zawartymi w ustawach. Dlatego darowizny przekazane na rzecz naszej organizacji można odliczyć od dochodu, a pomogą nam one rozwijać nasze projekty.

Dane Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzóza Królewska

Brzóza Królewska 1066

37-307 Brzóza Królewska
Nr konta: 33 8642 1142 2019 9702 2549 0001

Procedura:
Na rachunek bankowy Stowarzyszenia należy przelać kwotę darowizny. Darowizna pieniężna musi być potwierdzona dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. Kwotę przekazanych darowizn osoba prawna wykazuje w rozliczeniu miesięcznym na formularzu CIT-O i w rozliczeniu rocznym CIT-8/O. Należy też wymienić je w sprawozdaniu finansowym w informacji dodatkowej.

Osoby fizyczne:

Zapisy ustawy o podatku od osób fizycznych (art. 26 ust 1 pkt 9) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego od roku 2004 limit darowizn przekazywanych przez osoby fizyczne ograniczają do 6% uzyskanego dochodu, dotyczy wsparcia celów zawierających się w sferze zadań publicznych, wymienionych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Art. 4). Darowizny można przekazywać organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom) o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, które działają w strefie zadań publicznych. Nasze cele statutowe oraz forma prawna są zgodne z wymaganiami zawartymi w ustawach. Dlatego darowizny przekazane na rzecz naszej organizacji można odliczyć od dochodu, a pomogą nam one rozwijać nasze projekty.

Procedura:
Na rachunek bankowy Stowarzyszenia należy przelać kwotę darowizny. Darowizna pieniężna musi być potwierdzona dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego.