O nas PDF Drukuj Email

   Z przyjemnością informujemy, że dnia 19 lutego 2011 r. miało miejsce spotkanie mieszkańców Wsi Brzóza Królewska, którym przyświeca wspólny cel – dobro naszej miejscowości i jej mieszkańców oraz chęć działania w społecznym charakterze. Owocem spotkania było powołanie do życia Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Brzóza Królewska.

Jako mieszkańcy Brzózy Królewskiej znamy problemy, których do obecnej chwili nie udało się rozwiązać oraz wiemy, jakie są możliwości wykorzystania potencjału naszej miejscowości, dlatego będziemy starać się do zmobilizowania wszelkich sił i środków do osiągania zamierzonych celów.

Działalność Stowarzyszenia będzie polegała na wspieraniu wszelkich inicjatyw  i działań służących rozwojowi Wsi Brzóza Królewska, jak również poprawy, jakości życia jej mieszkańców. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że zadanie nie jest łatwe i wymaga dużych nakładów finansowych oraz pracy, która nie przyniesie korzyści majątkowych członkom Stowarzyszenia. Wobec tego będziemy wdzięczni za wykazanie się zrozumieniem charakteru naszej działalności oraz za każdy przejaw dobrej woli i chęć współpracy na rzecz rozwoju naszej Wsi.

 

Celem Stowarzyszenia jest działalność publiczna na rzecz poprawy warunków życia społeczności Wsi Brzóza Królewska oraz rozwoju Brzózy Królewskiej.

 • Inicjowanie różnych przedsięwzięć kulturalnych współpracę w zakresie ich realizacji ze wszystkimi placówkami oświaty i upowszechniania kultury.
 • Prowadzenie działalności wydawniczej, poligrafię i reprodukcję zapisanych nośników informacji.
 • Organizowanie wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji oraz pomocy i opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych.
 • Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury wsi.
 • Działania na rzecz rekultywacji zbiornika wodnego oraz jego zaplecza w Brzózie Królewskiej.
 • Popularyzację rolnictwa ekologicznego.
 • Organizowanie przetwórstwa rolno-spożywczego i produkcji zdrowej żywności.
 • Walkę z patologiami społecznymi.
 • Organizowanie wszelkich form edukacji dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
 • Ochronę przyrody i krajobrazu, wspieranie rozwoju turystyki i agroturystyki.
 • Upowszechnianie sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku.
 • Tworzenie lokalnych systemów stypendialnych.
 • Promocję zdrowia i zdrowego stylu życia.
 • Wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego wsi, tworzenie nowych miejsc pracy.
 • Podejmowanie  przedsięwzięć związanych z rozwojem wsi.
 • Organizowanie Partnerstw lokalnych i regionalnych projektów finansowanych z Unii Europejskiej .
 • Współpracę z organizacjami pozarządowymi, instytucjami wspierającymi ich rozwój a także z organami administracji publicznej.
 • Organizowanie imprez integracyjnych, sportowych, promocyjnych i kulturalnych, w tym zajęć sportowych i imprez dla dzieci i młodzieży.