Dwunastka najlepszych z Gminy Leżajsk nagrodzona stypendiami !!!! PDF Drukuj Email

fundacja agory

gmina lezajsk

akadamia rozwoju filantropii w polsceagrafka agory

 

 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzóza Królewska pragnie poinformować, że w dniu 30 sierpnia 2016r. zebrała się Komisja Stypendialna celem wyłonienia stypendystów lokalnego konkursu stypendialnego w ramach   Programu ,,Agrafka Agory - stypendia edukacyjne dla studentów”partnerskiego programu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacji Agory. Spośród 14 wniosków złożonych przez osoby zamieszkujące Gminę Leżajsk, Komisja Stypendialna wytypowała 12 studentów, którzy w okresie od października 2016r. do czerwca 2017r. będą otrzymywać stypendia w wysokości 380 zł. miesięcznie (całkowita kwota stypendium 3 420 zł.).

 

Oto lista ,,szczęśliwców”

 

Łukasz Stępień– Brzóza Królewska

Patrycja Talar- Stare Miasto
Karolina Wójcik - Stare Miasto

Bartosz Zdeb -Hucisko

 Ewa Zielona- Dębno

 Anna Krawiec- Dębno

 Ewa Dmitrowska- Wierzawice

 Karolina Nowak - Giedlarowa

 Paulina Szymborn- Stare Miasto

 Katarzyna Wójcik – Giedlarowa

 Rafał Gol –Stare Miasto

 Piotr Więcław - Biedaczów

 

Program stypendialny jest partnerską inicjatywą pięciu Stowarzyszeń Rozwoju Wsi: Brzóza Królewska, Dębno, Giedlarowa, Stare Miasta i Wierzawic, Gminy Leżajsk z Wójtem Panem Krzysztofem Sobejko na czele oraz radnymi wsi Hucisko Wojciechem Lorysiem i Biedaczowa Łukaszem Fleszarem

 

W bieżącej edycji Programu (podobnie jak w poprzedniej) – Komisja Stypendialna zgodnie z Regulaminem wysoko punktowała zaangażowanie kandydatów w życie lokalnej społeczności, udział w pracach społecznych oraz osiagnięcia pozaszkolne (naukowe, sportowe, artystyczne)

Sama średnia ocen ( nawet wysoka) tym razem nie była gwarantem otrzymania stypendium !

 

Jest to nasze celowe działanie – nie dążymy do tego, aby nasze stypendia były traktowane jako naukowe lub socjalne. Pragniemy pomagać zdolnym studentom, angażującym się w życie pozaszkolne szeroko rozumiany wolontariat, mogących się poszczycić osiągnięciami (poza uczelnią) na niwie sportowej, artystyczneji, naukowej. Warto o tym pamiętać w perspektywie kolejnych naborów stypendialnych. Dzięki dużej pomocyWójta Pana Krzysztofa Sobejko ,wsparciu Rady Gminy Leżajsk udało nam się pozyskać dodatkowe środki, dzięki czemu przyznaliśmy dwanaście stypendiów !  Program jest dofinansowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację Agory. Administratorem i koordynatorem Programu jest Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębno.

Więcej informacji można uzyskać na stronach internetowych:

Jednocześnie pragniemy poinformować wszystkich, którzy nie zakwalifikowali się do naszego programu stypendialnego, o tym że istnieje serwis www.mojestypendium.pl  który stanowi bazę wszystkich programów stypendialnych dostępnych dla młodych ludzi oraz różnorodnych konkursów. Mamy nadzieję, że znajdziecie tam odpowiedni dla siebie program stypendialny.

 

Załączniki:

Uchwała Nr 8/2016 Zarządu Stowarzyszenia o powołaniu Komisji Stypendialnej

Uchwała Nr 1/2016 Komisji Stypendialnej w sprawie przyznania stypendium str. 1

Uchwała Nr 1/2016 Komisji Stypendialnej w sprawie przyznania stypendium str. 2