Dwunastka najlepszych z Gminy Leżajsk nagrodzona stypendiami !!! PDF Drukuj Email

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzóza Królewska pragnie poinformować, że w dniach 26 września i 5 października 2017r. zebrała się Komisja Stypendialna celem wyłonienia stypendystów lokalnego konkursu stypendialnego w ramach Programu „Agrafka Agorystypendia edukacyjne dla studentów” partnerskiego programu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacji Agory.

Spośród 17 wniosków złożonych przez osoby zamieszkujące Gminę Leżajsk, Komisja Stypendialna wyłoniła 12 studentów , którzy w okresie od października 2017r. do czerwca 2018r. będą otrzymywać stypendia w wysokości 380 zł. miesięcznie.(całkowita kwota stypendium 3 420 zł.)

Oto lista ,,szczęśliwców”, którzy otrzymają stypendium:

 • Łukasz Stępień– Brzóza Królewska
 • Agnieszka Wielgosz- Giedlarowa
 • Paulina Szymborn- Stare Miasto
 • Karolina Wójcik – Stare Miasto
 • Bartosz Zdeb –Hucisko
 • Karolina Nowak – Giedlarowa
 • Sylwia Niemczyk – Stare Miasto
 • Anna Krawiec- Dębno
 • Aleksandra Rudzińska- Giedlarowa
 • Piotr Więcław – Biedaczów
 • Ewelina Gawaluch – Piskorowice
 • Patrycja Tomczyk- Stare Miasto

Program stypendialny jest partnerską inicjatywą Stowarzyszeń Rozwoju Wsi: z Dębna, Brzózy Królewskiej, Giedlarowej , Wierzawic, Gminy Leżajsk z Wójtem Panem Krzysztofem Sobejko oraz radnymi wsi Hucisko Wojciechem Lorysiem , Biedaczowa Łukaszem Fleszarem, Starego Miasta Łukaszem Płoszajem.

W bieżącej edycji Programu (podobnie jak w poprzedniej) – Komisja Stypendialna zgodnie z Regulaminem wysoko punktowała zaangażowanie kandydatów w życie lokalnej społeczności, udział w pracach społecznych oraz osiągnięcia pozaszkolne (naukowe, sportowe, artystyczne).

Sama średnia ocen (nawet wysoka), ciągle to powtarzamy ogłaszając kolejne nabory, nie jest gwarantem otrzymania stypendium !

Jest to nasze celowe działanie – nie zmierzamy ku temu, aby przyznane stypendia były traktowane jako naukowe lub socjalne.Pragniemy pomagać zdolnym studentom, jednocześnie angażującym się w życie pozaszkolne, szeroko rozumiany wolontariat, mogących się poszczycić osiągnięciami (poza uczelnią) na niwie sportowej, artystycznej, naukowej itp. Warto o tym pamiętać mając w perspektywie kolejne nabory stypendialne. Dzięki dużej pomocy Wójta Pana Krzysztofa Sobejko, wsparciu Rady Gminy Leżajsk oraz firmom i osobom prywatnym udało nam się pozyskać dodatkowe środki, dzięki czemu przyznaliśmy dwanaście stypendiów!!

Program jest dofinansowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację Agory. Administratorem i koordynatorem Programu jest Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębno.

Więcej informacji można uzyskać na stronach internetowych:

Jednocześnie pragniemy poinformować wszystkich, którzy nie zakwalifikowali się donaszego programu stypendialnego, o tym że istnieje serwis www.mojestypendium.pl który stanowi bazę wszystkich programów stypendialnych dostępnych dla młodych ludzi oraz różnorodnych konkursów. Mamy nadzieję, że znajdziecie tam odpowiedni dla siebie program stypendialny.


załączniki: